Kostprijslidmaatschap

Van oudsher kent de vereniging een aantal kostprijsleden. Deze betalen jaarlijks een contributie van € 10 . Deze leden kunnen gebruik maken van de diensten van de vereniging tegen kostprijs.