Algemeen

De begrafenisvereniging kent leden. De vereniging verzorgt voor haar leden begrafenissen en crematies. De leiding van de uitvaart wordt in beginsel uitgevoerd door Hams Uitvaartverzorging.

De uitvaartverzorgers houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de familie en zorgen voor een waardig- en respectvol afscheid; respect voor de overledene, maar ook voor de nabestaanden.

De vereniging werkt voornamelijk met vrijwilligers en beschikt over een eigen aula met familiekamers. De vereniging draagt, via een administratiekantoor, zorg voor de financiële afwikkeling van een overlijden/uitvaart. Daarbij is uitgangspunt om de kosten van een uitvaart zo laag mogelijk te houden zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt.