18 jaar zelfstandig lidmaatschap

Kinderen tot 18 jaar kunnen samen met hun ouder(s) lid zijn van onze vereniging. De ouders betalen hiervoor € 2,00 per jaar.

Vanaf het halfjaar volgend op de 18e verjaardag van het kind, gaat het kind over naar een zelfstandig lidmaatschap. De kosten hiervan bedragen € 41,00 per jaar.

De verstrekking door de vereniging is niet toereikend om de kosten van een volledige uitvaart te dekken. In het jaar waarin het kind 18 jaar hoopt te worden zal een medewerker van een uitvaartverzekeraar contact opnemen met het gezin om de voordelen van het lidmaatschap van onze vereniging te bespreken en eveneens de mogelijkheden voor een aanvullende uitvaartverzekering door te nemen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, mevrouw A. Overweg.