Geschiedenis

De begrafenisvereniging “De Laatste Eer” werd opgericht op woensdag 29 februari 1928.

Initiator was burgemeester J.C. Bouwmeester, die de bevolking er toe opriep.

Noaberplicht

Reden was dat de ‘noaberplicht’ (het helpen van de buren bij een overlijden) maar al te vaak als een belasting werd ervaren.

De familie onttrok zich, door die burenplicht, nog al eens aan haar taken. Hierdoor ontstonden er soms voor buren, die hun arbeid ver van Vriezenveen hadden, chaotische taferelen.

Maar tevens werd duidelijk dat er bij een overlijden vele werkzaamheden moesten worden verricht, die beter door een begrafenisvereniging zouden kunnen worden gedaan.

Oprichting

De roep om een begrafenisvereniging was dus zo vreemd nog niet. De algemene vergadering tot oprichting van de vereniging werd gehouden op 29 februari 1928 in het Nederlands Hervormde Kerklokaal (aan de oostzijde). Het doel van de vereniging was dat er een goed verzorgde en ordelijke begrafenis moest worden geboden, tegen betaling van een billijke contributie (twee gulden per gezin per jaar).

Er werd een bestuur gevormd dat met veel inzet de begrafenis vereniging “De Laatste Eer” gestalte gaf, als een belangrijk onderdeel van de Vriezenveense samenleving.

De heren P. Rotteveel en H. Hams werden daarbij op 14 juni van dat jaar aangesteld als chef-aansprekers. Samen met 11 dragers werden zij op die dag officieel geïnstalleerd.

Ontwikkelingen

In 1939 nam de heer H. Hams afscheid van de begrafenisvereniging en werd hij opgevolgd door zijn zoon Anton of Toon Hams, ongetwijfeld nog bekend bij vele oudere Vriezenveners. Hij heeft deze functie 50 jaar lang bekleed, tot volle tevredenheid van bestuur en bevolking.

De voortschrijdende tijd bracht vele veranderingen met zich mee, waarin tradities wijzigden en/of verdwenen. De rouwwagen werd bijvoorbeeld ingeruild voor een rouwauto.

Het aanzeggen door de noabers en later door de dragers werd vervangen door rouwadvertenties in de kranten en social media.

Maar de naam ‘chef-aanspreker’ bleef gehandhaafd.

Het ledenaantal groeide van 98 leden in 1928 naar ruim 8.000 leden. Steeds meer bewoners(gezinnen) van Vriezenveen schreven zich als lid in. Hiermee is onze vereniging de grootste vereniging in Twenterand.

Het belang van een goede begrafenisvereniging was en is niet meer weg te denken. De uitvaarten worden professioneel verzorgd. In 1997 heeft “De Laatste Eer” de aula aan de Kerkstraat van de gemeente Vriezenveen overgenomen en later gerenoveerd en uitgebreid met 3 rouwkamers.

Inmiddels vervult de derde generatie Hams de functie van chef-aanspreker. René Hams volgde zijn vader op na diens 50-jarig jubileum in 1989.

Het doel van de vereniging, het zorgen voor een professionele en waardige afwikkeling van een overlijden, tot en met de begrafenis of crematie, is daarmee nog steeds gewaarborgd.