Verstrekkingen

Verstrekkingenpakket

De Laatste Eer Vriezenveen is een uitvaartvereniging, die de uitvaarten voor haar leden verzorgd. De verstrekkingen door de vereniging bij overlijden zijn dan ook natura verstrekkingen.

De uitvaarttarieven, die door De Laatste Eer, in samenwerking met Hams Uitvaartverzorging worden gehanteerd zijn zeer gereduceerde tarieven, die uitsluitend gelden voor Begrafenisvereniging De Laatste Eer te Vriezenveen. Het voordeel voor de leden varieert afhankelijk van het gekozen pakket.

In de ledenvergadering van 6 oktober 2021 zijn de volgende vier verstrekkingenpakketten vastgesteld (tarieven geldend voor het jaar 2022):

Pakket 1 (opbaring in aula / familiekamer)

Pakket 2 (opbaring thuis / elders)

Pakket 3 (opbaring in aula / familiekamer met dragers van de vereniging)

Pakket 4 (opbaring thuis / elders met dragers van vereniging)

(Door op het pakket te klikken ziet u de inhoud van het pakket)

 

Naast de in het pakket opgenomen posten, zijn er nog andere kosten. Deze kunnen grotendeels via Hams Uitvaartverzorging geregeld worden, zoals:

 • drukwerk (rouwkaarten, liturgieën, bidprentjes);
 • advertentiekosten in de krant;
 • kosten crematorium en kosten van urn;
 • kosten van begraafplaats;
 • kosten van grafmonument;
 • kosten van gebruik kerk of andere uitvaartlocatie;
 • koffietafel;
 • overig vervoer van de overledene (bijv. vanuit het ziekenhuis naar de aula);
 • condoleanceregister;
 • luiden van kerkklokken;
 • bloemen.

 

Verzorging van de uitvaart

De uitvaart wordt verzorgd door onze uitvaartleider, de heer R. Hams, de dragers van De Laatste Eer en / of personeel van Hams Uitvaartverzorging. Hij is in dienst van de vereniging. Bij overlijden is de heer Hams bereikbaar op nummer 0546 – 561 351.

Als de uitvaart niet verzorgd wordt door onze uitvaartleider, dan heeft dit consequenties voor de hoogte van de verstrekking. In principe worden er dan geen verstrekkingen gedaan. Het bestuur kan hiervan, op verzoek van het lid, in bijzondere situaties afwijken. Als het bestuur met het verzoek instemt, dan wordt de bijdrage van de vereniging in die gevallen beperkt tot een bedrag van € 1.050 (indien er geen gebruik gemaakt wordt van de aula of familiekamer) of  € 1.450 (indien er wel gebruik gemaakt wordt van de aula of familiekamer).

Aanvullende voorziening op uw lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging kan helaas niet alle uitvaartkosten dekken. Onze samenwerkingspartner Uitvaartverzekering Twenthe kan u geheel vrijblijvend informatie verschaffen over de bijkomende uitvaartkosten. Twenthe is bereikbaar via telefoon 053 – 431 27 32, e-mail info@twenthe.nl of website www.twenthe.nl.

Ledenadministratie

Aan onze leden is in december 2021 een ledenkaart verstrekt.

Niet vermelde personen (ook minderjarige kinderen) hebben geen recht op verstrekkingen. Mochten de vermelde gegevens onjuist zijn of wilt u uw e-mailadres of telefoonnummer doorgeven, dan kunt u dit doorgeven aan onze administratie

(laatste-eer@bilanx.nl of 0546 – 549 522 (dinsdag- en donderdagmorgen)).