Over ons

Begrafenisvereniging De Laatste Eer te Vriezenveen, is een vereniging, die de uitvaart voor haar leden verzorgt.

Bestuur

Het bestuur van begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen bestaat (volgens de statuten) uit tenminste vijf leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar benoemd door de Algemene Vergadering. Alleen leden van de vereniging (met uitzondering van personeelsleden en hen die een commercieel belang hebben bij de uitvoering van de doelstelling van de vereniging) kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Voorzitter  :  De heer H. (Henk) Harms (voorzitter)      

Mevrouw R.H. (Marieke) Dekker-Aman (secretaresse)   

De heer H.A.R. (Herman) Meulenbeld (penningmeester)

De heer J.M. (Jeroen) Smelt  

De heer J.J. (Jan) Aman    

Mevrouw T.A. (Trea) Borger-Boer  

Mevrouw J. (Jenneke) Aalderink-Lenters  

Dhr. A. (Albert) den Ouden

Medewerkers

Voor het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden heeft de begrafenisvereniging een aantal medewerkers.

Voor de uitvaartverzorging in het gebied van onze vereniging is de heer R.J. (René) Hams in dienst bij de begrafenisvereniging.

Dragers
de heer L. (Leo) Jaspers Fayer

de heer H. (Herman) Plattje

de heer H.A. (Herman) Gerritsen

de heer G. (Gerhard) Hoff

Koffiedames

mevrouw C. (Christel) Dekker-Bosma

mevrouw A. (Arda) Kerdijk-Aman

mevrouw J. (Jannie) Post