Over ons

Begrafenisvereniging De Laatste Eer te Vriezenveen, is een vereniging, die de uitvaart voor haar leden verzorgt.

Bestuur

Het bestuur van begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen bestaat (volgens de statuten) uit tenminste vijf leden. De algemene vergadering bepaald het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. Voor een periode van vijf jaar. Alleen leden van de vereniging (met uitzondering van personeelsleden en hen, die een commercieel belang hebben bij de uitvoering van de doelstelling van de vereniging) kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Voorzitter  :  vacant

Mevrouw R.H. (Marieke) Dekker-Aman (secretaresse)   

De heer A.B. (Bert) Aman (penningmeester)  

De heer G. (Gerrit) Hoff  

 

De heer J.M. (Jeroen) Smelt  

De heer J.J. (Jan) Aman    

Mevrouw T.A. (Trea) Borger-Boer  

Mevrouw J. (Jenneke) Aalderink-Lenters  

 

 

 

Medewerkers

Voor het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden heeft de begrafenisvereniging een aantal medewerkers.

Voor de uitvaartverzorging in het gebied van onze vereniging is de heer R.J. (René) Hams in dienst bij de begrafenisvereniging.

Dragers
de heer L. (Leo) Jaspers Fayer,

de heer H. (Herman) Plattje

de heer G. (Gerhard) Post

de heer H.A. (Herman) Gerritsen

Koffiedames

mevrouw C. (Christel) Dekker-Bosma

mevrouw A. (Arda) Kerdijk-Aman