Kostprijslidmaatschap

Van oudsher kent de vereniging een aantal kostprijsleden. Deze betalen jaarlijks een contributie van € 7,50. Deze leden kunnen gebruik maken van de diensten van de vereniging tegen kostprijs.

Als nieuw lid kunt u GEEN kostprijslid meer worden.