De uitvaart

Een uitvaart is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een teraardebestelling of een crematie.

Het begrip begrafenis omvat zowel de uitvaart als de teraardebestelling.

Wetgeving in Nederland

De uitvaart moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt hierbij niet mee. Deze tijd kan worden verkort dan wel verlengd door de officier van justitie, bijvoorbeeld in het geval dat familie uit het buitenland moet komen. De uitvaart wordt altijd verzorgd in opdracht van iemand. Vaak is dit een van de nabestaanden en soms is het de overledene zelf die dit bij testament of scenarium heeft vastgelegd. Het kan ook gebeuren dat de overledene geen bekende nabestaanden heeft en dat hij/zij zelf niets geregeld heeft. In dat geval is er in de Wet op de lijkbezorging geregeld dat de Sociale Dienst van de Gemeente in de woonplaats van overledene of, als de woonplaats onbekend is, die in de plaats van overlijden optreedt als opdrachtgever.

Uitvaart in het buitenland

Wil men in het buitenland worden begraven of gecremeerd dan moet toestemming gevraagd worden om het stoffelijk overschot te vervoeren. Voor vervoer naar sommige landen bestaat een balsemplicht voorafgaand aan het vervoer. Bij transport moet vaak de kist voorzien worden van een zinken binnenkist.