Lidmaatschap en kosten

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u jaarlijks een contributie van € 41,00. Het tarief voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar bedraagt € 2,00 per jaar. Vanaf 18 jaar is een kind zelfstandig en betaalt zijn eigen contributie. Bij een uitvaart ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van diensten uit ons dienstenpakket.

Kosten van een uitvaart kunnen hoog oplopen. Het lidmaatschap dekt niet alle kosten maar biedt voor een aantal diensten van de uitvaart goede dienstverlening tegen gereduceerd tarief.  Bepaalde zaken kunt u als familie ook zelf invullen. Dit kunt u zelf aangeven in overleg met één van onze uitvaartverzorgers.

Betaling van de contributie

De contributie zal vanaf januari 2022 één keer per jaar worden geïncasseerd. Daarnaast zullen alle contributies die van dezelfde bankrekening worden geïncasseerd in één bedrag worden geïncasseerd.

Eén keer per jaar en in één bedrag per rekening incasseren is qua bankkosten goedkoper voor de vereniging, zo blijft er meer geld over voor de verstrekkingen te zijner tijd.

Mocht betaling in één keer voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de administratie om een betalingsregeling af te spreken.

Er zijn nog een aantal leden, die jaarlijks een brief met een betaalverzoek ontvangen. In principe blijft dit onveranderd, echter de kosten voor betaalverzoeken zijn veel hoger dan de kosten van de automatische incasso. Tijdens de ALV is besloten dat in 2023 € 2,- als administratiekosten in rekening worden gebracht bij een betaalverzoek. Met ingang van 2024 zal dit € 5,- worden. Graag verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie om uw contributiebetaling om te zetten in automatische incasso.