Begraafplaatsen

Begrafenisvereniging De Laatste Eer heeft geen eigen begraafplaatsen.

De leden van de Rooms-Katholieke Parochie Vriezenveen kunnen begraven worden op de begraafplaats van de Rooms-Katholieke Kerk aan het Oosteinde te Vriezenveen.

Iedereen kan begraven worden op de Algemene Begraafplaats te Vriezenveen. Deze begraafplaats is eigendom van de gemeente Twenterand. Voor graven uitgegeven tot en met 31 december 2004 geldt een eeuwigdurend grafrecht. Nu kan er grafrecht aangekocht worden voor verschillende termijnen. Dit staat vermeld in de begrafenistarieven Twenterand, zie onderstaande link.

Wellicht is het ook mogelijk om op andere begraafplaatsen begraven te worden. Dit is afhankelijk van de voorwaarden, die betreffende begraafplaatsen daaraan stellen.

In bepaalde situaties is mogelijk om in een reeds bestaand graf begraven te worden. Het bestaande graf (of dubbel graf) kan 10 jaar na de laatste begrafenis worden geschud. Dit wil zeggen dat het reeds begraven lichaam wordt opgegraven, en dieper in het graf wordt herbegraven, zodat er ruimte komt voor een nieuw graf. De rechthebbende van het graf (wie dit is kan nagevraagd worden bij de gemeente Twenterand, meestal een van de kinderen) heeft het recht om dit te laten doen.

(Voor tarieven van de gemeente Twenterand zie link  begrafenistarieven Twenterand)

Het is ook mogelijk, dat wanneer een overledene gecremeerd wordt, de as in een urn in een urnenmuur te plaatsen of te begraven in een (urnen)graf. Op beide begraafplaatsen in Vriezenveen is een urnenmuur  aanwezig.