Over ons

Begrafenisvereniging De Laatste Eer te Vriezenveen, is een vereniging, die de uitvaart voor haar leden verzorgt.

Bestuur

Het bestuur van begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen bestaat (volgens de statuten) uit tenminste vijf leden. De algemene vergadering bepaald het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. Voor een periode van vijf jaar. Alleen leden van de vereniging (met uitzondering van personeelsleden en hen, die een commercieel belang hebben bij de uitvoering van de doelstelling van de vereniging) kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

Op dit moment (maart 2016) bestaat het bestuur uit:

De heer B. (Ben) Spenkelink (voorzitter)

De heer J. (Jan) Teunis (secretaris)

De heer A.B. (Bert) Aman (penningmeester)

De heer G. (Gerrit) Hoff

De heer H.J. (Henk) Smelt

Mevrouw J. (Jenny) Sanders – ten Brinke

Mevrouw R.H. (Marieke)Dekker – Aman

De heer J.M. (Jeroen) Smelt

Medewerkers

Voor het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden heeft de begrafenisvereniging een aantal medewerkers.

Dragers
de heer L. (Leo) Jaspers Fayer,

de heer H. (Herman) Plattje

de heer G. (Gerhard) Post

de heer B. (Bertus) Winkel

de heer H.A. (Herman) Gerritsen

Koffiedames
mevrouw J. (Janny) Benus – Dekker

mevrouw C. (Christel) Dekker – Bosma

mevrouw J. (Jannie) Post

Voor de uitvaartverzorging in het gebied van onze vereniging is de heer R.J. (René) Hams in dienst bij de begrafenisvereniging.