Bestuur

Het bestuur van begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen bestaat (volgens de statuten) uit tenminste vijf leden. De algemene vergadering bepaald het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. Voor een periode van vijf jaar. Alleen leden van de vereniging (met uitzondering van personeelsleden en hen, die een commercieel belang hebben bij de uitvoering van de doelstelling van de vereniging) kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

Op dit moment (maart 2016) bestaat het bestuur uit:

De heer B. (Ben) Spenkelink (voorzitter)

De heer J. (Jan) Teunis (secretaris)

De heer A.B. (Bert) Aman (penningmeester)

De heer G. (Gerrit) Hoff

De heer H.J. (Henk) Smelt

Mevrouw J. (Jenny) Sanders – ten Brinke

Mevrouw R.H. (Marieke)Dekker – Aman

De heer J.M. (Jeroen) Smelt